Hem

Försvara dig med taekwondo

Kampsporter är något som det finns gott om. De flesta har asiatiskt ursprung, till exempel karate, judo och taekwondo, för att nämna några. Gemensamt för dessa, och andra, kampsporter är att de ska göra utövaren ”redo för strid”. Fokus kan ligga på bland annat självförsvar, sparkar, tävling eller personlig utveckling. Många väljer att ägna sig åt någon form av kampsport dels för själva träningens skull, att man vill hitta en motionsform som passar en. Sedan handlar det för många om att man vill kunna några grunder i självförsvar, med tanke på de osäkra tider vi lever i. Särskilt för unga tjejer kan det kännas tryggt att veta hur man kan försvara sig om något skulle hända.  Taekwondon passar speciellt bra just i självförsvarssyfte, då man lär sig använda sina händer och fötter för att kunna försvara sig.

Lär dig om kampsport

Taekwondons historia

Taekwondon, i den form den utförs idag, är en relativt ny kampsport. Den dök upp i organiserad form under 1950-talets mitt i Korea. Dock har man hittat väggmålningar i gravar som föreställer figurer som utför olika rörelser för attack och försvar. Dessa målningar dateras till omkring år 0, och många menar att dessa målningar visade början till den taekwondo vi ser idag. Det var i organisationen Korea Taekwondo Association som dagens taekwondo först dök upp. Grunden för denna organisation var fem olika originalstilar: moo duk kwan, ji do kwan, song moo kwaan, chung do kwan och oh do kwan.

Bältessystemet inom taekwondo

Precis som i många andra kampsporter finns det inom taekwondon ett bältessystem som visar hur långt man kommit inom sporten. Dock är dessa bältessystem inte likadana inom alla kampsporter, vilket i och för sig kan tyckas är synd. Det är faktiskt inte heller likadant inom taekwondon, utan det kan variera mellan länder och klubbar. Vitt bälte bärs hur som helst alltid av nybörjare, och antyder att personen i fråga är ofarlig i det avseendet att han eller hon inte känner till så mycket om sporten och dess tekniker. Sedan fortsätter det med färgerna gul, grön, blå, röd och till sist svart bälte, som påvisar att man har en mycket god insikt och kunskap i sporten.

Scroll to top